The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจาก K-Bank ให้ความรู้กับลูกค้า The Wisdom ที่ขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางธนาคารกสิกรไทยได้จัดการสัมนาเรื่อง "รู้ทันฮวงจุ้ยเสริมพลังทางธุรกิจ"
ที่โรงแรม Pullman จังหวัดขอนแก่นให้แก่กลุ่มลูกค้า The Wisdom ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร
โดยทางธนาคารได้ให้เกียรติเชิญ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ไปเป็นวิทยาการในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหานั้นเน้น ให้เข้ากับ
กลุ่มลูกค้าของธนาคาร ได้แก่เรื่องราวการประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้เข้ากับเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะ เป็นในหุ้น
หรือในทองคำนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยของสถานที่และทำเลการค้าต่างๆ ว่าลักษณะอย่างไรถึง เป็นมงคล
ตามหลักฮวงจุ้ยในเชิงวิชาการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่านได้รับความรู้และความ
พึงพอใจกันอย่างทั่วถึง

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com