The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

SCG (SCG HEIM) ร่วมกับ อ.ตะวัน ในการให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยดีๆ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชน (SCG) ได้เปิดนวัตกรรมใหม่ของบ้านสำเร็จรูปที่ก่อสร้างได้รวดเร็ว
มีมาตรฐาน มีระบบป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ทั้งทางหลังคาและผนัง พร้อมการควบคุม อุณหภูมิ
ภายในบ้านให้เหมาะสม ทั้งยังมีระบบ
Air Factory ที่ทำให้เกิดลมอ่อนๆ หมุนเวียนอากาศไปทั่วทั้งบ้าน
ทำให้ทุกพื้นที่ในบ้านมีอากาศที่สะอาดสดชื่น อยู่สบาย

ในวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้รับเกียรติจาก SCG HEIM ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยบ้านที่อยู่แล้วเป็นมงคล โดยได้มีการบรรยายเนื้อหาความรู้ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการเบื้องต้น ไปจน
การยก Case Study จริงๆ ทั้งบ้านคนที่ประสบความสำเร็จ ไปจนถึงสถานที่ที่ อ.ตะวัน ได้เคยไปจัดปรับ
ฮวงจุ้ยมา

หลังจากนั้นก็ได้มีการนำพาผู้เข้าร่วมสัมนาทุกๆท่าน เดิมชมบ้านของ SCG HEIM กันอย่างละเอียดทุกมุม
เพื่อดูว่ามีลักษณะของฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลอย่างไรบ้าง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

 

 
หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com