The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเชิญ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ในการให้ความรู้ฮวงจุ้ย

อ.ตะวัน ได้ลงใต้ไปให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับชาวนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา โดย
สสจ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้จัดงานสัมนาในครั้งนี้

โดยได้เน้นเรื่องฮวงจุ้ยว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีได้อย่างไร เพราะไม่เพียงแต่เฉพาะการจัดบ้าน หากเราสนใจ
ในเรื่อง การดูแลสุขภาพองค์รวม โภชนาการ เราก็ยังสามารถใช้หลักการของฮวงจุ้ยหรืออภิมหาปรัชญาของจีน
ในการประยุกต์เข้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมนาหลายร้อยคนต่างก็สนุกสนานกับเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจ เพราะเป็นหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ย
ในระบบวิชาการที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com