The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

อ.ตะวัน Talk Show เรื่องฮวงจุ้ยในงานสัมนาลูกค้าของเครือธนาคารกสิกรไทย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 บจก.แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย หรือ KF&E ได้จัดงานสัมนา
ลูกค้าผู้ประกอบการในงาน "เปิดโอกาสทางธุรกิจ กับลิสซิ่ง KF&E" เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่มีประโยชน์
กับผู้ประกอบธุรกิจ ที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารมากกว่า 200 ท่าน ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้


โดย อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ย ในการ
Talk Show เรื่อง "ปรับฮวงจุ้ยเสริมพลังธุรกิจ" โดย อ.ตะวัน ได้แนะนำให้เข้าใจถึงเคล็ดลับที่สำคัญ
ของการจัดฮวงจุ้ย เพื่อปรับให้เสริมเฉพาะกับสำนักงานหรือโรงงาน ว่าควรจะมีหลักในการพิจารณาอย่างไร
จุดใดเป็นเงื่อนไขสำคัญของการจะมีฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลได้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานหน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com