The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ธนาคารกสิกรไทย ให้เกียรติ อ.ตะวัน บรรยายให้กับ K-Med Club by The WISDOM

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทยให้บรรยายให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับ ผู้บริหารและคณะแพทย์ของ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่เป็นโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้บรรยายใน K-Med Club by The WISDOM ที่เป็นบริการของธนาคารที่เปิดโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลแห่งนี้

อ.ตะวัน ได้บรรยายถึงหลักที่มาที่ไปของฮวงจุ้ยในระบบวิชาการว่ามีการพัฒนามาอย่างไร มีความเกี่ยวข้องทั้งกับเรื่องการรักษาสุขภาพในองค์รวมอย่างไร ผนวกกับเรื่องของโหงวเฮ้งใบหน้าที่คุณหมอหลายท่านให้ความสนใจ แล้วจึงแนะนำหลักการจัดปรับฮวงจุ้ยที่ดีของโรงพยาบาลว่าควรจะทำอย่างไร โดยได้รับความสนใจในเนื้อหาการบรรยายเป็นอย่างมากหน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com