The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

อ.ตะวัน บรรยายให้ Land & Houses ในงาน Service Festival

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553 อ.ตะวัน ได้ร่วมบรรยายในงาน Service Festival ซึ่งทาง Land & Houses
ได้จัดขึ้นที่ โครงการพฤกษ์ลดา ติวานนท์-ราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการตอบแทนและเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ีกับลูกบ้านในโครงการ

โดย อ.ตะวัน ได้ให้ความรู้ในเรื่อง ความเป็นมาเป็นไปของศาสตร์ฮวงจุ้ยตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน การจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมกับดวงชะตา กรณีศึกษาบ้านของคนที่น่าสนใจ เช่า OBAMA
และ BILL GATES รวมไปถึงเกร็ดการจัดฮวงจุ้ยบ้านเชิงชัยภูมิในแบบง่ายๆ และการตอบข้อซักถาม
ที่น่าสนใจด้วย

โดยมีผู้สนใจร่วมเข้าฟังเป็นจำนวนมากกว่า 50 ท่าน และบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองหน้าแรก ฮวงจุ้ย

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com