รูปทรงบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

ทุกๆท่านคงมีรูปแบบบ้านในฝันที่อยากได้เป็นเจ้าของสักครั้งในชีวิตนะครับการจะสร้างบ้านสักหลังเราจำเป็นต้องคำนึงปัจจัยหลายๆอย่าง โดยสิ่งที่จำเป็นต้องนึกถึงคือรูปทรงของบ้านอย่างไรที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เนื่องจาก ”ฮวงจุ้ย” เป็นศาสตร์ของการบริหารและจัดการพลังงานจากกระแสอากาศมากเป็นพิเศษ ดังนั้นบ้านหรือที่พักอาศัยของเราที่มีรูปทรงลักษณะเป็นกล่องจะสามารถกักเก็บกระแสอาศภายในบ้านได้เป็นสัดส่วนของตัวเอง ซึ่งสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยในขั้นสูงในระบบวิชาดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) ซึ่งเป็นวิชาที่ได้รับการยอมรับจากซินแสที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จะมีสูตรการคำนวณพลังงานกระแสอากาศที่ไหลเวียนภายในที่พักอาศัยหรือบ้านของเรา เพื่อให้รู้ว่าบ้านของเรานั้นสามารถรับกระแสพลังที่ถูกยุค ถูกสมัย เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่อง โชคลาภ, สุขภาพ และ ความสัมพันธ์หรือไม่ โดยการคำนวณดังกล่าวจะมีผลสูงสุดเมื่อมีชัยภูมิที่สอดคล้องมาเป็นตัวสนับสนุน ซึ่งท่านควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีความสามารถ

 

อย่างไรก็ตามท่านสามารถพิจารณารูปทรงบ้านด้วยตนเองเพื่อให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยในเบื้องต้นได้จากหลักการคือการไหลเวียนของกระแสอากาศตามหลักฮวงจุ้ยจะแบ่งออกเป็น 8 ทิศทางหลัก ได้แก่ เหนือ, ใต้, ออก, ตก, ออกเฉียงเหนือ, ออกเฉียงใต้, ตกเฉียงเหนือ, ตกเฉียงใต้ ดังนั้นในเบื้องต้นเราจะต้องเลือกรูปทรงของบ้านที่สามารถทำให้กระแสอากาศไหลเวียนในบ้านได้อย่างทั่วถึงในทุกๆทิศทางทั้ง 8 ทิศ หากที่พักอาศัยหรือบ้านของท่านมีพื้นที่ให้กระแสอาศไหลเวียนได้ครบทั้ง 8 ทิศ จึงถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีเหมาะกับหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยผมจะยกตัวอย่างของรูปทรงบ้านต่างๆดังนี้

 

1. รูปทรงบ้านแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือใกล้เคียง ถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีที่สุด เนื่องจากเมื่อแบ่งบ้านออกเป็น 8 ทิศหลักแล้ว สามารถมีพื้นที่ให้กระแสอากาศไหลเวียนได้ทั่วทุกทิศและยังมีพื้นที่ใกล้เคียงกันทุกๆทิศ

ภาพแสดงบ้านรูปทรงใกล้เคียงสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งแบ่งบ้านออกเป็น 8 ทิศแล้วมีทิศทางครบทั้ง 8 ทิศ

(ภาพจาก http://house.envail.com)

 

2. บ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียง ถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีรองลงมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส เนื่องจากเมื่อแบ่งบ้านออกเป็น 8 ทิศทางหลักแล้ว สามารถมีพื้นที่ให้กระแสอากาศไหลเวียนได้ครบเช่นเดียวกับรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส อย่างไรก็ตามปริมาณพื้นที่ในแต่ละทิศอาจแตกต่างกันบ้าง

ภาพแสดงบ้านรูปทรงใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งแบ่งบ้านออกเป็น 8 ทิศแล้วมีทิศทางครบทั้ง 8 ทิศ

แต่มีปริมาณพื้นที่แต่ละทิศแตกต่างกันบ้าง (ภาพจาก www.earthsanctuary.org)

 

3. บ้านรูปทรงตัวแอลและตัวซี ถือว่าเป็นรูปทรงที่มีแนวโน้มในทางไม่ดี เพราะเมื่อเราแบ่งบ้านออกเป็น 8 ส่วนตาม 8 ทิศทางหลัก หากรูปทรงบ้านมีความยาวยิ่งมากเท่าไร จะยิ่งทำให้โอกาสที่ทิศใดทิศหนึ่งของบ้านเว้าแหว่งหรือขาดหายไปมีมากขึ้น และการที่มีทิศใดทิศหนึ่งหายไปจะส่งผลในเรื่องไม่ดีกับฮวงจุ้ยของบ้านได้ทันที

ภาพแสดงบ้านรูปทรงตัวแอลและตัวซี ที่มีบางทิศทางหลักเว้าแหว่งหรือขาดหายไป

(ภาพจาก www.homeplanpro.com และ www.carrickalinga.com)

 

ท้ายสุดนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะสามารถพิจารณารูปทรงของบ้านท่านเองได้ว่าเหมาะตามหลักฮวงจุ้ยหรือไม่ซึ่งสำหรับบ้านในรูปทรงอื่นๆที่แปลกออกไป ก็สามารถใช้หลักการในการพิจารณาเช่นเดียวกันได้ โดยผลกระทบของการเว้าแหว่งหรือขาดหายไปของทิศใดทิศหนึ่งของบ้านรวมถึงวิธีการแก้ไขการเว้าแหว่งของทิศนั้นๆ จะได้ทำการอธิบายในบทความต่อไปครับ

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.

mastertawan@hotmail.com